Ansvarig utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av: 

Sisi Copenhagen ApS
A.L. Drewsens Vej 2, 1.
2100 København Ø
Danmark
shop@sisicph.se
(+45) 3117 9444


Introduktion

När du besöker vår webbsida så samlas det in upplysningar om dig som kan användas till att anpassa och förbättra vårt innehåll, och till att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det samlas in upplysningar så ska du ta bort dina cookies (se länk till vägledning om hur du gör detta under avsnittet “Cookies” nedanför). Nedanför har vi förklarat i detalj vilken information som samlas in, deras ändamål och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

Genom att använda www.sisicph.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom bara uppgifter som är absolut nödvändiga.

Cookies

Hemsidan använder “cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med ändamålet att komma ihåg den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod som exempelvis virus. 

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies. 

Se vägledning för att göra det här:  http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ 

Om du tar bort eller blockerar cookies så kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få tillgång till. 

Hemsidan innehåller cookies från tredje parter som i varierande omfång kan omfatta: Facebook, Instagram, google med flera.

Tredje parts cookies används bland annat till att utforma statistik baserat på dina besök på vår hemsida. Här använder vi cookien till att exempelvis veta vilka sidor som du besöker, och hur lång tid du är på dem. Här använder vi systemet Google Analytics som är ett verktyg av Google. 

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Personupplysningar

Generellt

Personupplysningar är all slags information som i ett typ av omfång kan tillskrivas till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och behandlar en rad av sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du skriver upp dig till nyhetsbrevet, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt bruk av våra tjänster eller gör ett köp på hemsidan. 

Vi samlar in och behandlar normalt följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfång som du själv explicit ger samtycke till, och själv skriver in informationen, så behandlas även: Namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsinformation. Detta är normalt i samband med upprättande av en inloggning eller vid ett köp. 

Säkerhet

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder som arbetar mot möjligheten för att dina upplysningar av misstag eller olagligt tas bort, blir offentliggjorda, försvinner, försämras eller hamnar hos obehöriga personer, missbrukas eller i övrigt behandlas mot lagen. 

Ändamål

Upplysningarna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer ha störst sannolikhet till att vara relevant för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat - som exempelvis att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta så använder vi upplysningar till att optimera vår service och vårt innehåll. 

Period för förvaring

Upplysningarna förvaras i det tidsrum som är tillåtet enligt lagen och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på upplysningens karaktär och anledningen för förvaringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram över när informationen tas bort. 

Vi sparar bland annat personuppgifter som registreras hos hos i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

Delning av upplysningar

Data om ditt användande av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment osv. delas till tredje parter i det omfång som informationen är känd. Du kan se vilka tredje parter som vi talar om, i avsnittet om “Cookies”. Upplysningarna används till att kunna rikta annonseringen till rätt segment. 

Vi använder dessutom en rad tredje parter till förvaring och behandling av data. Dessa behandlar endast upplysningar på våra vägnar och får inte användas av dem för egna syften. 

Delning av personupplysningar som namn och e-mail osv. kommer endast ske om du ger samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina upplysningar tillräckligt skydd.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation. 

Insikt och samtycke


Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.  Du kan dessutom alltid invända mot att upplysningarna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att dina upplysningar får bli behandlade. Om de upplysningar som behandlas om dig är fel så har du rätt att de blir rättade eller tas bort. Är detta fallet så kan du kontakta oss på: shop@sisicph.se 


Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända mot behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. 

Klagomål

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.


Vår cookie och integritetspolitik uppdaterades senast 01-05-2021.