Nedanför kan du läsa om våra villkor vid returnering av ordrar som är köpta med våra olika kampanjerbjudanden. 

3 för 2:

Vid köp av smycken under en “3 för 2”-kampanj så kommer det vid retur krävas att det fortsatt är köpt 3 smycken för att erbjudandet fortfarande ska vara gällande. Om du till exempel köper 3 par örhängen i en beställning, där du får det billigaste paret med till 0 kr och därefter returnerar ett par av örhängena, så kommer du vid returneringen av örhängena få återbetalt den eventuella mellanskillnaden - så att det stämmer överens med att du har köpt de två örhängen som du har behållit och inte längre har köpt till kampanjerbjudandet. 

Om du köper 4 par örhängen i en beställning  och returnerar ett enkelt par så kommer du fortsatt få det ena (och det billigaste) par med i beställningen till 0 kr, detta då kriteriet för erbjudandet (köp av 3 smycken) fortfarande är uppfyllt. 

Få ett smycke med på köpet:

Vi har kontinuerligt kampanjerbjudanden där man vid köp av ett angivet belopp kan få ett utvalt smycke med på köpet för 0 kr (härefter hänvisat till som kampanjsmycket). Om man önskar att returnera en order som man har köpt med detta kampanjerbjudande så kommer det, för att man ska få behålla kampanjsmycket till 0 kr, krävas att din order fortsatt ligger på det angivna beloppet efter returneringen. Om detta inte är fallet så ska man returnera kampanjsmycket i returpaketet. Om en order efter retur inte ligger på det angivna beloppet för att uppfylla kriterierna för kampanjerbjudandet, och man väljer att behålla kampanjsmycket, så kommer vi vid återbetalning av returen justera så att man betalar fullt pris för kampanjsmycket. 

Om du till exempel gör en beställning på 550 kr vid ett kampanjerbjudande som kräver att du ska köpa för 350 kr, för att du ska få med ett kampanjsmycke till 0 kr, och sedan returnerar ett smycke till 200 kr från beställningen så kommer du fortfarande uppfylla erbjudandets kriterier. Du kommer därmed fortfarande få kampanjsmycket till 0 kr eftersom beställningens värde fortfarande är 350 kr. Om du däremot returnerar ett smycke till 350 kr så kommer beställningen totalt ligga på 200 kr och kommer därmed inte längre uppfylla erbjudandets kriterier. Du kommer därför vid returneringen debiteras för kampanjsmyckets ursprungliga värde om du inte skickar det med i returen.  

Rabatt på beställningen vid köp för ett angivet belopp:

Vi har kontinuerliga kampanjerbjudanden där man vid köp av ett angivet belopp får en rabatt på den totala ordern. Detta kan vara en rabatt som utgör ett angivet belopp eller en procentuell rabatt. Vid retur av beställningar köpta i samband med dessa typer av erbjudanden så ska ordern fortfarande ligga på det angivna beloppet efter returneringen för att rabatten fortfarande ska gälla på den resterande delen av beställningen. Returnerar du smycken så att din order inte längre uppfyller erbjudandets kriterier så får du återbetalat ett belopp som motsvarar att du har betalat fullt pris för de smycken du har behållit.    

Om du exempelvis gör en beställning på 600 kr när vi har ett kampanjerbjudande som erbjuder att du får 20% rabatt när du köper för 400 kr och sedan returnerar ett smycke från ordern till ett värde på 200 kr, så uppfyller du fortfarande erbjudandets kriterier. Ordervärdet efter returen är 400 kr, vilket överensstämmer med det angivna beloppet. Om du däremot returnerar ett smycke till 250 kr så är du inte längre berättigad rabatten eftersom ditt ordervärde nu är 350 kr och därmed inte uppfyller erbjudandets kriterier längre. Du kommer därför i detta exempel få återbetalt 50 kr sedan det motsvarar till att du betalar fullt pris för de smycken som du har valt att behålla.